تبلیغات خود را لیمونی کنید!

ما راهكارهای طراحی شده محكم و قوی را در زمینه تجربه برند ارائه می کنیم كه مشتری را درگیر كرده و جرقه ای برای گفتگو در مورد برند و تاثیر طولانی مدت را در ذهن مخاطبان ایجاد می كند.
ما خدمات زیر را برای مشتریان خود ارائه می دهیم:
- بازاریابی تجربی
-بازاریابی خریداران
- تولید و خلاقیت
- بازاریابی دیجیتال
- کمپینهای 360 درجه
- مسئولیت اجتماعی
لیمون یک آژانس بازاریابى تجربی است که با بهره گیری از تیم متخصص، بر این باور است که مشتری لایق بهترین هاست.
با در نظر گرفتن نیازهای روز افزون بازار تبلیغات ایران، لیمون تصمیم گرفته است فعالیت های جدیدى را در زمینه تلفیق برند و تجربه زندگی واقعی ارائه دهد.
یك تجربه شخصی خوب و بیادماندنی می تواند مصرف كننده را به یك مشتری دائمی، وفادار و حامی برند تبدیل كند.

تبلیغات خود را لیمونی کنید!

لیمون یک آژانس بازاریابى تجربی است که با بهره گیری از تیم متخصص، بر این باور است که مشتری لایق بهترین هاست.
با در نظر گرفتن نیازهای روز افزون بازار تبلیغات ایران، لیمون تصمیم گرفته است فعالیت های جدیدى را در زمینه تلفیق برند و تجربه زندگی واقعی ارائه دهد.
یك تجربه شخصی خوب و بیادماندنی می تواند مصرف كننده را به یك مشتری دائمی، وفادار و حامی برند تبدیل كند.
ما راهكارهای طراحی شده محكم و قوی را در زمینه تجربه برند ارائه می کنیم كه مشتری را درگیر كرده و جرقه ای برای گفتگو در مورد برند و تاثیر طولانی مدت را در ذهن مخاطبان ایجاد می كند.
ما خدمات زیر را برای مشتریان خود ارائه می دهیم:
- بازاریابی تجربی
-بازاریابی خریداران
- تولید و خلاقیت
- بازاریابی دیجیتال
- کمپینهای 360 درجه
- مسئولیت اجتماعی